WOLONTARIAT DO POZNANIA 2022

Zapraszamy do udziału w projekcie regrantingowym CREO: WOLONTARIAT DO POZNANIA, w którym kompleksowo wesprzemy minimum 34 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Plakat - po środku jest napis Wolontariat do Poznania. Pod spodem informacja: projekt regrantingowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W lewym dolnym rogu logo urzędu miasta Poznania, pośrodku informacja o finansowaniu projektu z budżetu miasta Poznania, w prawym dolnym rogu logo Pomocni Wolontariat Poznański . W lewym górnym rogu logo CREO. Plakat jest pomarańczowy

Centralnym punktem projektu jest konkurs regrantingowy w ramach, którego zostanie rozdysponowanych min. 34 minigrantów (o maksymalnej wysokości 1500 zł) na inicjatywy wolontariackie realizowane przez NGO/instytucje pożytku publicznego oraz grupy nieformalne.

Logo CREO trzy kolorowe postacie, trzymające się za rękę

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 1. Nabór Wniosków od 25.04.2022 r. do 30.05.2022 r. do godziny 16:00
 2. Ocena Formalna Wniosków w okresie od 30.05.2022 do 31.05.2022 r.
 3. Ocena Merytoryczna Wniosków w okresie 01.06.2022 do 20.06.2022 r.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20.06.2022 r.
 5. Realizacja naboru uzupełniającego (w razie konieczności) potrwa w okresie od 15.08.2022 r. do 16.09.2022 r.
 6. Ocena Formalna Wniosków z naboru uzupełniającego w okresie od 16.09.2022 do 20.09.2022 r.
 7. Ocena Merytoryczna Wniosków z naboru uzupełniającego w okresie od 20.09.2022 do 03.10.2022 r.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu z naboru uzupełniającego nastąpi do 03.10.2022 r.
 9. Podpisywanie umów z Realizatorami Mikrodotacji od 20.06.2022 r. do 14.10.2022 r.
 10. Realizacja Projektów oraz wydatkowanie Mikrodotacji możliwe jest nie wcześniej niż od 20.06.2022 r., najpóźniej do 16.12.2022 r.
 11. Termin składania sprawozdań z realizacji Projektów do 23.12.2022 r.
Dokumentacja Konkursowa:
 
Regulamin konkursu

Wzór formularza wniosku – wersja doc

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Regulamin oceny wniosków

Wzór sprawozdania

Wzór umowy dofinansowania

Wzór porozumienia o powołaniu grupy nieformalnej – wersja doc

Wzór porozumienia wolontariackiego w konkursie WOLONTARIAT DO POZNANIA

Wzór opisu dokumentów finansowych w konkursie WOLONTARIAT DO POZNANIA

Oświadczenia grantobiorcy

Logo Miasta Poznań oraz POMOCNI POZNAŃ

 
 
Potrzebujesz więcej informacji?

Przez cały okres trwania projektu nasi konsultanci będą do Waszej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym punktem konsultacyjno-informacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:

– online pod adresem: regranting@wolontariat.poznan.pl
– telefonicznie: 690 251 119
– stacjonarnie w biurze CREO: ul. Kochanowskiego 8A/2 Poznań (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym).
 

Zachęcamy do śledzenia naszych social mediów oraz aktualności na stronie internetowej, gdzie przez cały okres trwania projektu będziemy informować Was o realizowanych działaniach.

Projekt WOLONTARIAT DO POZNANIA jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań #wolontariatdopoznania #creo

logo pomocni Poznań - wolontariat poznański
logo miasta Poznania