Poznańska Akademia Wolontariatu 2023

Wolontariat jest dla nas wielką wartością, którą warto przekazywać dalej. Poprzez działania szkoleniowe i wzmacniające połączone ze wsparciem praktycznym chcielibyśmy wyjść naprzeciw problemom związanym z deficytem wolontariuszy.

Aby wzmocnić wolontariuszy lub osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wolontariatem, zaplanowaliśmy wiele ciekawych szkoleń, które będziemy realizować przez cały 2023 rok. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej.

grupa uśmiechniętych młodych osób wznosi ręce do góry i uśmiecha się do kamery

Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie!

4.09 NGO w obiektywie, 11.09 Warszaty z dostępności, 20.09 Warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie, komunikację i współpracę
W sierpniu odbędą się: Warsztat - animujemy społeczność lokalną, animacje dziecięce, Wolontariat senioralny - zawsze jest czas żeby zacząć pomagać oraz Warsztaty przygotowujące do wspierania osób z niepełnosprawnościami
W czerwcu odbędą się: warsztat z rękodzieła oraz warsztat z aktywności społeczno-obywatelskiej:
W maju odbędą się: : warsztat terapeutyczny wolontariat, warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe
W kwietniu odbędą się: warsztat o wolontariacie senioralnym oraz warsztaty profilaktyczne (online):
W marcu odbędą się: warsztat z rękodzieła, warsztat z aktywności społeczno-obywatelskiej:

Czas trwania projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Pakiet szkoleń w 2023 obejmuje następujące warsztaty:
 1. WARSZTATY NT. WOLONTARIATU
  Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają świat wolontariatu. Dowiedzą się zatem czym jest wolontariat, na czym polegają zadania wolontariusza, jakie powinien posiadać cechy oraz jaki obowiązuje go kodeks etyczny. Uczestnicy poznają rodzaje i formy pracy wolontariackiej.
 2. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI STARSZYMI
  Termin warsztatów: 5 czerwca 2023 16:00-20:00 ZAJĘCIA STACJONARNE Zajęcia składać się będą z dwóch części (teoretycznej i praktycznej), których elementy będą się uzupełniać oraz stworzą szeroką perspektywę umożliwiającą świadomą i obopólnie satysfakcjonującą współpracę z i na rzecz osób starszych.
 3. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 23.08.2023 16:00 – 20:00
  Zajęcia przybliżające tematykę niepełnosprawności (przyczyny, rodzaje, przykłady akcji
  wolontariackich wspierających osoby z niepełnosprawnościami) oraz pozwalające na wczucie się w
  rolę osób z niepełnosprawnościami (dzieci i młodzież będą poruszać się na wózku inwalidzkim w
  terenie czy z opaską na oczach).
 4. WARSZTATY NT. TWORZENIA RĘKODZIEŁA CZYLI ARTYSTYCZNEJ FORMY WOLONTARIATU
  Zajęcia mają za zadanie pobudzić wyobraźnię, kreatywność oraz współpracę w grupie. Uczestnicy
  przekonają się, jak w prosty i przyjemny sposób można stworzyć ciekawe rękodzieła, często też
  nadając drugie życie przedmiotom na pozór już bezużytecznym (recykling).
 5. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW
  OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH – uruchamiamy własną kreatywność!
  Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie z prowadzącym nauczą się opracowywać szczegółowy plan
  własnych inicjatyw społecznych. Zajęcia będą realizowane metodą projektową co pozwoli krok po
  kroku zbudować modelowe inicjatywy obywatelskie i społeczne – zarówno pojedyncze akcje, jak i
  długofalowe inicjatywy.
 6. WARSZTATY NT. ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEJ W MIEŚCIE
  Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wszechstronne informacje nt. różnych możliwości
  angażowania się w sprawy obywatelsko-społeczne Miasta. Uczestniczki/uczestnicy dowiedzą się
  m.in. nt. możliwości udziału w konsultacjach społecznych czy aplikowaniu w budżecie obywatelskim.
 7. WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE LIDERSKIE ORAZ KOMUNIKACJĘ I
  WSPÓŁPRACĘ
  Głównym założeniem warsztatów będzie przygotowanie uczestników/uczestniczek do
  koordynowania różnych akcji i inicjatyw społecznych. Wolontariusze będą mieli okazję nauczyć się
  odpowiednio planować działania, zwiększą kompetencje w zakresie budowania zespołu, zaplanują działania integracyjne
  (pozwalając włączać w pracę więcej osób), nauczą się współpracy z innymi.
 8. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE (UWAŻNOŚĆ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM)
  Zajęcia będą miały na celu omówienie, czym jest uważność, jak ją praktykować oraz jakie płyną z
  tego korzyści. Co najważniejsze, warsztat ma na celu pokazanie konkretnych sposobów na
  praktykowanie uważności oraz ćwiczeń, które będą mogli wykorzystywać również po warsztacie,
  czyli otrzymają narzędzie do samodzielnej praktyki uważności w swoim zakresie.
 9. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
  Celem warsztatów będzie edukacja zakresie prawidłowego i bezpiecznego udzielania pierwszej
  pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw u uczestników by w sytuacjach nagłych potrafili
  instynktownie reagować, wezwać pomoc i przystąpić do przeprowadzenia akcji ratunkowej w
  obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia poszkodowanych.
 10. WARSZTATY NT. FUNDRAISINGU i CROWDFUNDINGU W NGO
  Warsztaty podczas których uczestnicy poznają różne formy pozyskiwania środków na realizację
  działań społecznych – poprzez fundraising oraz crowdfunding. Uczestnikom zostaną zaprezentowane
  podstawowe techniki budowania ofert fundrasingowych i crowdfundingowych oraz nawiązywania
  kontaktu z darczyńcami oraz technik negocjacyjnych.
 11. WARSZTATY SOCIAL MEDIA W NGO BEZ TAJEMNIC
  Warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się wykorzystywać social media do promowania
  działań organizacji. Przybliżona zostanie sztuka prowadzenia fanpage organizacji (np. FB, Instagram),
  budowania społeczności i wizerunku organizacji w social mediach, a także prowadzenie kampanii w
  mediach społecznościowych (reklamy i płatne posty).
 12. WARSZTATY NGO W OBIEKTYWIE
  Termin warsztatów: 27 czerwca 2023 16:00-19:00 ZAJĘCIA STACJONARNE Warsztaty przybliżające możliwości tworzenia ciekawych relacji z wydarzeń organizowanych przez
  NGO. Uczestnicy dowiedzą się jak dobrze wykorzystywać kamerę, aparat a nawet własny telefon do
  dokumentowania działań, by potem zgromadzone materiały były zarówno wykorzystywane do
  sprawozdawczości ale przede wszystkim jako doskonały materiał promujący bieżące działania NGO.
 13. WARSZTATY KOMUNIKACJA W NGO – SZTUKA PR I KONTAKTU Z MEDIAMI
  W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą informacje nt. prawidłowej komunikacji organizacji (np.
  z mediami). Uczestnicy poznają metody na stworzenie interesującej, komunikatywnej i skutecznej
  informacji prasowej.
 14. WARSZTAT – ANIMUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ (W TYM ANIMACJE DZIECIĘCE) 9.08.2023 16:00-19:00
  Warsztaty przygotowujące do organizowania atrakcji dla różnych grup wiekowych i przybliżające
  różnorodne formy animacyjne. Dzięki temu uczestnicy otrzymają pomysły na konkretne
  sposoby planowania i realizowania atrakcji podczas różnorodnych wydarzeń i akcji, szczególnie
  kierowanych do rodzin.
 15. WARSZTAT – ROBIMY EVENTY I KAMPANIE SPOŁECZNE
  Warsztaty, które pokażą jak krok po kroku planować i organizować eventy i kampanie społeczne,
  tworząc tym samym nieszablonowe i ciekawe akcje społeczne. Uczestnicy zapoznają się z
  przykładami akcji i sprawdzonymi metodami organizacyjnymi.
 16. WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE I RÓWNOŚCIOWE
  Termin warsztatów: 23 maja 2023 16:00 – 19:00 ZAJĘCIA STACJONARNE Tematyka warsztatów będzie obejmować kwestie związane z budowaniem równościowego zespołu
  (w oparciu o kompetencje a nie inne cechy) a także związane z używaniem niedyskryminującego
  języka. Uczestnicy poznają i przećwiczą wykorzystywanie języka równościowego, który nie utrwala
  dotychczasowych stereotypów i uprzedzeń, a je eliminuje.
 17. WARSZTATY Z DOSTĘPNOŚCI
  W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z tematyką dostępności (cyfrowa, architektoniczna,
  informacyjno-komunikacyjna) i potrzebie jej wdrażania, tak by dostosowanie przestrzeni publicznej,
  architektury, transportu, usług i produktów spełniły wymagania wszystkich obywateli i obywatelek.
 18. WARSZTAT pn. TERAPEUTYCZNY WOLONTARIAT
  Termin warsztatów: 10 maja 2023 16:00-19:00 ZAJĘCIA ONLINE Uczestnicy w trakcie warsztatu zapoznają się z działaniami prospołecznymi o charakterze
  wolontaryjnym, które oparte zostały na różnych, lecz sprawdzonych metodach terapii
  (zooterapia/animaloterapia, hortiterapia, atrteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia itp.).
 19. WARSZTAT pn. TWORZYMY INNOWACJE – nieszablonowe pomysły zmieniające NGO.
  Uczestnicy warsztatu zapoznają się z terminem innowacji społecznej. Poznają jej cechy oraz
  zasadność wykorzystywania w działaniach wolontaryjnych dedykowanych różnym grupom
  odbiorców. Poznają metody wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach.
 20. WOLONTARIAT SENIORALNY – ZAWSZE JEST CZAS ŻEBY ZACZĄĆ POMAGAĆ 16.08.2023 10:00-13:00
  Warsztat kierowany do osób w wieku senioralnym, które chciałyby rozpocząć wspieranie różnych
  NGO w ramach wolontariatu. Podczas zajęć przybliżone zostaną różne sprawdzone formy
  wolontariatu, w tym. m.in. te podejmowane w Klubie Starszaka CREO.

Spotkania integracyjne

W ramach projektu przewidziana została realizacja 4 spotkań integracyjnych (średnio raz na kwartał). Ich terminy oraz forma zostaną dopasowane do terminarzy i preferencji wolontariuszy i wolontariuszek. Ostatnie ze spotkań będzie realizowane w okolicach 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariusza), jako forma podziękowania za udział projekcie.

Cele projektu:

 • wsparcie szkoleniowe i doradcze wolontariuszy/wolontariuszek, gotowych do społecznego zaangażowania w poznańskich organizacjach pozarządowych 
 • wsparcie organizacji w profesjonalizacji działań wolontariackich  i współpracy z wolontariuszami/wolontariuszkami
 • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek angażujących się w działania poznańskich organizacji pozarządowych;
 • uruchomienie nowych kanałów komunikacji między NGO a wolontariuszami/wolontariuszkami;
 • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli/przedstawicielek organizacji
  pozarządowych nt. wolontariatu i współpracy z wolontariuszami/wolontariuszkami;
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i możliwości wolontariackiego wspierania poznańskich organizacji pozarządowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zarówno przedstawicieli NGO jak również wolontariuszy i wolontariuszek, w ramach projektu przewidziano również dyżury doradcze i konsultacyjne dla obu grup beneficjentów w tematyce wolontariatu!

Zapraszamy do zgłoszeń!

Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowym po wcześniejszym opublikowaniu go na stronie Fb Creo. Każdy warsztat posiada dedykowany formularz zgłoszeniowy zamieszczany w poście promującym dany warsztat.

kontakt mailowy: info@wolontariat.poznan.pl

telefon: 690 251 119

Aby zapoznać się z regulaminem proszę kliknąć poniżej:
Regulamin

Ciekawi jak było w poprzedniej edycji?

Zapraszamy na stronę projektu Poznańska Akademia Wolontariatu 2022

Projekt POZNAŃSKA AKADEMIA WOLONTARIATU finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.
 
#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań

logo urzędu miasta Poznania
logo pomocni Poznań - wolontariat poznański
logo CREO: kolorowe postacie trzymające się za ręce
Scroll to Top